ROBOT

Graphic Sutnar

Tapir White

První model hodinek série GRAPHIC, která připomíná to nejlepší z historie i současnosti českého grafického designu, vzdává poctu Ladislavu Sutnarovi. Tento avantgardní umělec dosáhl světového věhlasu a jeho díla patří k základům soudobé vizuální komunikace, designu a typografie. Uvedení hodinek GRAPHIC modelem Sutnar rezonuje s celkovou filozofií této série. Dominantou hodinek je velký reliéfní číselník, kterému sekunduje subtilní pouzdro s decentními nožkami. Detaily číselníku, tvar ruček i design korunky nesou typické prvky Sutnarovy tvorby vycházející z přísných geometrických kritérií a elegantní modernistické typografie. Mechanický kalibr byl zvolen s ohledem na společenský charakter tohoto modelu. Na pomyslné diagonále víka nalezneme malý průhled na setrvačku. Také ručně šitý kožený pásek má čistou formu s detailem dokonale provedeného prošití.

Plzeňský rodák Ladislav Sutnar, narozený v roce 1897, patří k nejvýznamnějším postavám české meziválečné moderny a k významným osobnostem amerického a světového užitého umění a designu. Je obtížné najít oblast výtvarného umění, ve které by nedosáhl úspěchu a v níž by zároveň neotevřel nové obzory.

Jeho životem i dílem se zřetelně vine linie pedagogického působení. Sutnarova grafická tvorba vyniká kontrastem, přehledným členěním informací, koncepční prací. Typickými rysy pro něj byla diagonální kompozice, dekorativní funkční prvky, geometrické tvary a originální typografie.

„Dobrý vizuální design musí chtít širokou veřejnost povznést a učit ji rozpoznávat kvalitu.“

The first timepiece in the GRAPHIC series is a celebration of the best of Czech graphic design past and present and it pays tribute to the avant-garde designer Ladislav Sutnar. He has attained global fame and his work represents a major contribution to contemporary visual communication, design, and typography. Launching the model with the Sutnar mark resonates with the overall philosophy of this series. The dominant feature of the watch is a large dial with raised indices, complemented by a discreet case with unobtrusive lugs. The details of the dial, the shape of the hands and the design of the crown echo typical aspects of Sutnar's work, based on the rigorous application of geometric patterns and elegant modernist typography. This timepiece is equiped with an automatic movement. The small aperture at the four o'clock position on the back of the watch provides a view of the balance spring. The hand-sewn leather strap is beautifully outlined by perfect stitching.

Born in Plzeň in 1897, Ladislav Sutnar is one of the leading figures of Czech interwar design who later played a key role in the development of American and global decorative arts and graphic design. It is hard to find an area of applied arts in which he has not achieved success or broken new ground.

Sutnar devoted a big part of his private and professional life to teaching. His graphic work is characterised by contrast, clear division of information, and conceptual work. Typical elements of his work include diagonal composition, use of decorative functional elements and geometric forms, and original typography.

“Good visual design aspires to uplift the public to an expert design level.”

“The most important thing in life is to have a good time.”

Rudy Linka, jazz guitarist

Use and CARE

ROBOT
Your ROBOT timepiece will require only a little care and attention.

Here is some basic information about it. If you have any questions or need any advice, we will be more than happy to help you. Just call us on +420 702 293 509 or send an e-mail to servis(at)robot-watch.cz.

WINDING YOUR WATCH

Always wind your watch while taken off your wrist. Winding it on your wrist puts unnecessary strain on the winding stem. With the crown in its basic position, hold it between your thumb and forefinger and turn it repeatedly clockwise until you feel resistance. Do not overwind your watch.

SETTING THE TIME AND DATE

Pull out the crown two little clicks and start turning it clockwise. Keep going until the date changes. This will happen in the 12 o'clock (midnight) position. Continue until the hands show the right time. Push the crown back in.

To correct the date, pull out the crown one little click and turn it anti-clockwise until you reach the correct date. Push the crown back in.

As with all mechanical watches, do not set the date if the hands are between 10 pm and 2 am. Doing so may damage the mechanism. First set the time and then the date.

Now your watch is ready for use.

Water resistance

Your watch is protected against the water with the help of a gasket and sealing, as well as its overall design. You can wash your hands, get wet, or even go for a swim without damaging it. Diving, however, may cause it damage that is not covered by the warranty. The leather strap is not water-resistant. Water-resistance is a temporary property which can be impaired by improper handling. If your watch gets in frequent contact with water, we recommend that it be regularly resealed and pressure tested.

Caring for your watch

The watch does not require any special care. A soft cloth is sufficient for cleaning. To ensure that your watch functions properly, do not expose it to magnetic fields or big jumps in temperature. Mechanical damage, for example, caused by a fall, can damage the mechanism, the case surface and the strap, and impair water resistance. The warranty does not cover defects caused by mechanical damage.

Servicing

From time to time, your watch should be adjusted and inspected. We recommend that you entrust your watch to our experts every five years. They will clean it and make sure the water resistance is up to scratch and the movement is working fine.

Warranty

Manufacturing and/or hidden defects are covered by an 8-year warranty. We strongly recommend that the watch be entrusted to our experts for servicing half way through the warranty period.

You must have Javascript enabled to use this contact form.Pro odeslání zprávy je třeba povolit javascript v nastavení prohlížeče