V případě, že hodinky vykazují známky poškození, nebo u nich pozorujete větší odchylku chodu mechanického kalibru, nežli je v souladu s deklarovanou přesností, je potřeba je svěřit našim hodinářům, kteří u nich provedou servis a opraví je. Na hodinky ROBOT poskytujeme osmiletou záruku na výrobní a skryté vady. Po tuto dobu provádíme opravu takových závad bezplatně. Doporučujeme, abyste nám vaše hodinky mezi čtvrtým a pátým rokem záruční lhůty svěřili k prohlídce. I po uplynutí záruční lhůty u vašich hodinek provedeme pozáruční servis a opravy, aby vám stále dobře sloužily. Po uplynutí záruční doby provádíme servis a opravy na vaše náklady. Běžný servis hodinek a opravy závad způsobených jejich nesprávným používáním je zpoplatněn i v době trvání záruční lhůty. Rozsah opravy a servisu vašich hodinek se liší v závislosti na typu zakoupeného modelu a míře poškození, proto je cena těchto služeb stanovena individuálně a bude Vám sdělena předem. Cena servisu je stanovena hodinovou sazbou, cena opravy je závislá na hodinové sazbě a ceně náhradních dílů. Kdykoli budete mít pocit, že s vašimi hodinkami není něco v pořádku, neváhejte se na nás obrátit a my se o vaše hodinky náležitě postaráme.

Osmiletá záruka se nevztahuje na vady následujícího charakteru:

  • Běžné opotřebení hodinek vzniklé při jejich používání v souladu s doporučením výrobce (například drobné mechanické povrchové defekty, ztráta lesku, získání patiny u dílů vyrobených z materiálů, kde se tento jev předpokládá a je žádoucí apod.)
  • Odchylka přesnosti chodu kalibru ve výrobcem uvedené toleranci
  • Poškození způsobené nevhodným zacházením, které je v rozporu s návodem k použití (například nastavení data mezi 22:00 a 02:00 hodinou, vystavení nadměrnému tlaku vodního sloupce, zanedbání podmínek vodotěsnosti, mechanické poškození pádem či nárazem hodinek apod.)
  • Poškození zaviněné působením nevhodného prostředí nad rámec běžného používání, v jehož důsledku jsou na hodinkách patrné známky působení nevhodného mechanického, fyzikálního či chemického prostředí (magnetismus, působení prudkých výkyvů teploty, působení nadměrné teploty či mrazu, působení mikrovln či jiného záření, mechanické či chemické poškození povrchových úprav, nadměrné rázy a vibrace, působení podtlaku či přetlaku apod.)

Hodinky jsou primárně určeny k nošení na zápěstí ruky. Pokud upevníte hodinky na rám kola, palubní desku či jiná tomu podobná místa, a dojde-li tím k jejich poškození, záruka se na servis a opravu nevztahuje.

Záruka bude ukončena předčasně v případě, že hodinky byly servisovány v neautorizovaném servisu, nebo svépomocí.

  • Záruka bude ukončena předčasně v případě, že byl do hodinek udělán jakýkoli zásah, nebo bylo odstraněno či poškozeno výrobní číslo.
  • Záruka bude poskytnuta pouze osobě, která nabyla hodinky legálním způsobem.
  • Na kožený a textilní řemínek se osmiletá záruka nevztahuje. Na kaučukové a kovové řemínky se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta. Stejně tak i ostatní doplňky, které jsou součástí balení a balení samotné, je vyňato z osmileté záruky.
 

ROBOT